Bartłomiej Karaś

Jeden z najlepszych endodontów w Polsce, członek renomowanej organizacji Style Italiano Endodontics. Zapraszany jako prelegent na najważniejsze konferencje i wydarzenia, związane z enodoncją.

Publikacje

Publikuje w recenzowanych wydawnictwach stomatologicznych. Jeden z Mistrzów Stomatologii kwartalnika Edentico.

Współpraca

Regularnie współpracuje z międzynarodowym środowiskiem stomatologicznym. Wiedzę i doświadczenie pozyskuje lecząc pacjentów oraz szkoląc stomatologów na całym świecie.

Bio

Ukończył Wrocławski Uniwersytet Medyczny w 2009 roku. 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology.

W 2012 roku uzyskał certyfikat Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodotycznego, a od 2013 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE.

Od 2013 roku współpracuje z firmami Esdent i Poldent szkoląc lekarzy dentystów, 
W latach 2014-2018 był konsultantem firmy KerrEndodontics (SybronEndo) a od 2016 wspólnie z firmą Optident szkoli z zakresu wykorzystania tomografii komputerowej w praktyce stomatologicznej. Od 2018 roku jest wykładowcą Akademii Stomatologii i współpracuje z firmą Nevadent. Jest współzałożycielem Dental Masters Group.

Od 2018 ma status Silver Member Style Italiano Endodontics.

Od 2013 roku przeprowadził ponad 300 szkoleń i wykładów w 10 krajach na 4 kontynentach.